Igualtat de gènere en els ODS

Ja fa temps que les institucions estem treballant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el nostre dia a dia. I si encara no has començat a integrar-los en la teva manera de ser i fer, et volem recordar que la igualtat de gènere també es troba present en els ODS. Vols saber què implica?

Què són els ODS

17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

El cinquè objectiu correspon al ODS Igualtat de Gènere, i cal treballar pel reconeixement i el repartiment des de les cures i del treball en l’esfera familiar, vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en la vida pública i privada.

Com i quan s’aplica la igualtat de gènere i ODS

Totes i cadascuna de les lleis, decrets i ordres que s’han emès i per citar-ne alguna que ens afecta directament als plans d’Igualtat:

I en l’actualitat tenim en vigència el Pla Estratègic de Subvencions  (Ministeri d’Igualtat 2021-2023) que el compon les següents:

Eix 1: Prevenció integral de la violència de gènere
Objectiu estratègic I: TRENCAR EL SILENCI, SENSIBILITZAR I PREVENIR LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
OBJECTIU ESTRATÈGIC II: MILLORA DE LA RESPOSTA INSTITUCIONAL, COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA PER TAL DE GARANTIR A LES DONES L’EXERCICI EFECTIU DELS SEUS DRETS
Objectiu estratègic III: FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE PROFESSIONALS VINCULATS A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Objectiu estratègic IV: SEGUIMENT ESTADÍSTIC I MILLORA DEL CONEIXEMENT SOBRE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Eix 2: Igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Objectiu estratègic I: NOU PACTE SOCIAL: JUSTÍCIA ECONÒMICA I REDISTRIBUCIÓ
Objectiu estratègic II: CIUTADANIA SOCIAL, TRANSICIÓ FEMINISTA I SENSIBILITZACIÓ. 42

En quin punt es troba la igualtat de gènere, els ODS i les entitats

L’últim informe de l’Observatori d’Igualtat d’Adecco, elaborat per l’Institut grup Adecco, (https://www.adeccoinstitute.es/) mostra com han evolucionat les condicions laborals a Espanya en els últims anys.

L’informe reflecteix que al voltant del 60% de les empreses tenen un protocols d’assetjament sexual en els seus plans d’igualtat. Inclouen referències a l’assetjament sexual i de gènere, així com l’assetjament laboral, i han creat instruments per identificar-lo i actuar. I per tant, s’ha fet palesa una disminució del nombre d’empreses que no en disposen, de 10 punts percentuals, del 31% al 21%.

Per tant, la conscienciació empresarial en aquest àmbit està augmentant. En concret, augmenta el nombre d’empreses on el protocol d’assetjament és gestionat per una entitat o persones alienes a l’empresa. Malgrat aquesta informació, al voltant del 80% de les organitzacions opten per gestionar-la amb recursos i mitjans interns.

Una altra dada és que el 60% dels casos, els plans d’igualtat de les empreses inclouen mesures destinades a prevenir o abordar la violència de gènere. Molt important donat que els casos de violència de gènere encara succeïxen dins la nostra societat.

Durant 2021, el 64% de les empreses obligades a tenir un Pla d’Igualtat ( aquelles que tenen una plantilla superior a 50 persones) ja disposen d’ell. Aquesta xifra ha augmentat en 17 punts percentuals. Fa un any només el 47% de les empreses tenien aquests plans i aquesta és una dada important que ens indica que la societat i les institucions ja estan implicades en treballar la igualtat de gènere.

Com indica l’Observatori d’Igualtat d’Adecco, ja hi ha 9 de cada 10 empreses consultades, és a dir, el 89% d’elles, que ja tenen un pla o l’estan negociant, quan el 2020 eren el 81%. I només l’11% de les organitzacions consultades no tenen cap pla ni previsió per començar a treballar-hi.

Treballar per augmentar les xifres

No s’ha d’oblidar que l’elaboració d’aquests plans d’igualtat i l’adaptació dels mateixos s’ha de dur a terme de manera negociada amb la representació legal dels treballadors, i en cas que no existeixi en l’empresa, s’ha de buscar l’acompanyament en els sindicats majoritaris del Conveni Salarial de l’empresa en el seu àmbit territorial.

És una feina que necessita una dedicació i que hi ha vegades que no sabem con iniciar-la. És per això que des de PlaIgualtat.cat t’acompanyem i t’oferim una visió externa dels beneficis d’un pla d’igualtat, com et relaciones amb els teus treballadors/es i usuaris i què pots millorar respecte la igualtat de gènere.

Imatge de Pixabay.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *