Qui som

Pla Igualtat és una consultora que contribueix al desenvolupament de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes per aconseguir una conciliació REAL de la vida laboral, personal i familiar en l’àmbit empresarial. Els nostres serveis de consultoria i assessorament se centren en la creació i implantació dels plans d’igualtat.

Formem els treballadors en soft skills per millorar la competitivitat i ser més innovadors.

Amb més de 10 anys d’experiència en gestió, formació, elaboració i implantació de Plans d’Igualtat en entitats públiques, privades i sense ànim de lucre.

La nostra història

Pla Igualtat neix com ajuda a aquelles empreses que volen complir la llei d’igualtat però no saben com fer-ho.

Una empresa amiga ens va demanar ajuda per diagnosticar i presentar el pla d’igualtat a temps. D’aquesta necessitat van sortir propostes de millora i indicadors que l’han portat a millorar a nivell de processos de selecció, formació personalitzada i millora en l’ambient de treball.

L’ equip

Dolors Navarro

Més de 20 anys d’experiència en empreses privades liderant projectes, gestionant  equips, organitzant i adequant-me a totes les normatives i innovacions.

Reverteixo tot lo aprés a les empreses que necessiten assessorament puntual, als emprenedors que busquen un acompanyament i a les persones que persegueixen un canvi professional o un somni personal.

Ajudo a invertir situacions poc adients treballant colze a colze amb gent amb empenta, que creu en la seva feina i en el seu potencial.

El pla d’Igualtat de gènere, avui per avui , és una eina indispensable que ens ajuda a capgirar situacions complexes, ens dona empenta, agilitza i millora qualsevol projecte i equip que ho dugui a terme.

Vull expandir i popularitzar el concepte d’Empreses amb valor i un dels punts per fer-ho és el Pla d’Igualtat.

Sandra Huerto

Més de 10 anys d’experiència creant projectes, liderant equips i escoltant les necessitats dels clients.

Ajudo a empreses, Fundacions, entitats públiques i educatives a dissenyar programes d’entrenament per a treballar les ‘soft skills’ de forma igualitaria.

Crec en les persones i en l’esforç per a aconseguir els objectius. En els emprenedors interns i la seva força. En la igualtat de gènere com a factor diferencial per a aconseguir equips complementaris i eficients.

M’agrada ajudar a entitats i empreses que expliquen alguna cosa, que valoren els seus equips i retornen alguna cosa a la societat. Empreses amb valor

Metodologia

Seguim un mètode de millora constant que proporciona autonomia i tranquil·litat als clients.

Un MÈTODE amb el qual controlar els projectes d’inici a fi, mesura de l’impacte i proposar millores per a la continuïtat del projecte.

 • Anàlisi de les necessitats
 • Planificació de tots els ítems del projecte. Contactar amb les persones implicades i realitzar les contractacions necessàries
 • Execució: posem en pràctica el pla d’acció i el material creat.
 • Seguiment periòdic i revisió d’objectius / calendari. I s’informa el clients del procés.
 • Idees de millora contínua. El seguiment i experiència gestionant projectes ens permet proposar millores i introduir-les de manera àgil.
 • Revisió i memòria final dels objectius. Enquestes i mesurament d’impacte juntament amb una memòria final per a poder lliurar-se a altres socis o caps que estiguin donant suport al projecte.

Amb qui hem col·laborat

Més de 10 anys d’experiència en formació i gestionant projectes:

 • Formacions tecnològiques i d’habilitats per a Barcelona Activa, Fundació Telefònica, Fundació Esplai, Diputació de Barcelona o Consorci d’Educació.
 • Programes de mentoring en Autoocupació, Barcelona Mentoring o Erasmus +
 • Subvencions o finances
 • Assessores d’ACCIÓ en innovació i ceació de productes
 • Col·legiada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya