Subvencions

Ajuts per implantar plans d’igualtat

T’ajudem a demanar els ajuts per implantar plans d’igualtat en empreses amb l’objectiu de combatre la discriminació i les desigualtats dins del mercat del treball, a través de la implantació de plans d’igualtat entre homes i dones.

Fem la recerca de quines entitats ofereixen ajuts, investiguem si s’ajusta i les possibilitats d’èxit en l’obtenció.

Algunes opcions

Dos exemples vigents són:

  • Subvencions a entitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes
  • Cupons en innovació d’Acció

Subvencions per tirar endavant

Busquem que l’aplicació del Pla d’igualtat sigui  suportat, sinó en la seva totalitat, quasi totalment per els ajuts que s’ofereixen des dels diferents estaments.

Demana informació sense cap compromís.